Tredje kvartalet sämre än förväntat

Tredje kvartalet sämre än förväntat Styrelsen har granskat de preliminära siffrorna för det tredje kvartalet varvid det framkommer att kassaflöden och resultat ej kommer att nå upp till förväntad nivå. Bolaget har med anledning av detta gjort en ny bedömning av det förväntade resultatet för hela 2003. Bolagets reviderade bedömning är att resultatet för hela 2003 ej kommer att överstiga resultatet per halvårsskiftet, vilket innebär att resultatet av den kvarvarande verksamheten i Tyskland utvecklas sämre än förväntat. Långtgående organisatoriska förändringar för ökad effektivitet har genomförts under den första delen av året och intensivt arbete pågår fortlöpande för att ytterligare förbättra och utveckla verksamheten. Resultaten av dessa åtgärder har hittills varit positiva och vi förväntar oss en fortsatt utveckling i samma riktning. Genomslaget av dessa åtgärder i resultatet har dock inte kunnat avläsas i den takt som förutsågs i samband med att föregående delårsrapport publicerades. Vidare bedöms att den allmänt svaga utvecklingen av tysk ekonomi också kan ha bidragit till utvecklingen. Styrelsen följer utvecklingen i bolaget noga och utvärderar fortlöpande den strategiska situationen. Klart är att bolaget skall arbeta vidare med att utveckla den tyska marknaden och bolaget deltar för närvarande i budgivning på ett antal nya portföljer. Bolagets starka finansiella ställning föranleder även att en översyn av bolagets kapitalstruktur kommer att göras under hösten. Ytterligare information lämnas av: Staffan Tjus VD tfn 0708-188165 Kommande rapporttillfällen: - Delårsrapport tredje kvartalet: 21 oktober - Bokslutskommuniké: februari 2004 HOIST - förvärvar och förädlar kreditportföljer bestående av förfallna konsumentkrediter. - har utvecklat ett framgångsrikt koncept att värdera och återvinna värden ur dessa kreditportföljer. - uppnår genom förhandling en lösning som ger kunden möjlighet att bli skuldfri. - är verksamt i Tyskland och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Hoists kärnverksamhet är att hantera förfallna konsumentkrediter. Företagets verksamhet startade i Sverige 1994. Sedan 1998 är vi även verksamma i Tyskland, där vi också är marknadsledande.

Dokument & länkar