Hoist Finance rekryterar Klaus-Anders Nysteen som ny VD

Hoist Finance styrelse har rekryterat Klaus-Anders Nysteen som ny VD. Klaus-Anders har lång och bred erfarenhet från finansbranschen i bolag som Storebrand Bank, där han var VD i fyra år, och senast som VD för Lindorff koncernen. Klaus-Anders är en bevisat god ledare med stor erfarenhet av att bygga starka företagskulturer från ett antal bolag i olika branscher. Klaus-Anders har en magisterexamen i ekonomi från Norska Handelshögskolan (Norwegian school of economics and business administration).

- Vi är stolta och glada över att ha rekryterat Klaus-Anders Nysteen som ny VD för Hoist Finance. Klaus-Anders är inte bara en dokumenterat stark och inspirerande ledare utan har också stor kunskap och erfarenhet från vår bransch. Dessa egenskaper gör Klaus-Anders till en utmärkt ledare för Hoist Finance och våra tillväxtambitioner, säger Ingrid Bonde, Styrelseordförande i Hoist Finance.

- Jag har följt Hoist Finance från ett konkurrentperspektiv i ett flertal år och har alltid haft stor respekt för hur Hoist Finance konsekvent har levererat på sin strategi och samtidigt byggt en stark företagskultur. Jag ser verkligen fram emot att börja på Hoist Finance och tillsammans med mina nya kollegor fortsätta på den inslagna resan, säger Klaus-Anders Nysteen.

Jörgen Olsson kvarstår som VD fram till att Klaus-Anders Nysteen tillträder den 15 mars 2018. Som kommunicerades när Jörgen Olsson meddelade sin önskan om att lämna VD-rollen så ämnar styrelsen utse Jörgen som vice styrelseordförande i samband med att han lämnar posten som VD.

För vidare information vänligen kontakta:
Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08:15 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit.

Dokument & länkar