Hastighet skapar konflikt i bilen

En ny undersökning från Holiday Autos, världens största förmedlare av hyrbilar, visar att hastigheten är det som svenskar bråkar mest om i bilen. Andra vanliga konfliktämnen bland svenskar är temperaturen och vilken musik som spelas. 

Undersökningen visar att fler än var fjärde svensk haft en konflikt kring att bilens hastighet är för hög. Däremot är det endast 5 procent som haft konflikt kring för låg hastighet.  

-          Vi människor bedömer vår körförmåga och risker olika och det är antagligen därför som det är så vanligt att vi tjafsar med varandra om hastigheten. Särskilt i hyrbilar brukar man generellt sett vilja vara mer försiktig, varför konflikterna ofta handlar om hastighet, säger Eva Magnusson-Bowring, Nordisk marknadschef för Holiday Autos.

Även om var tredje svensk inte har erfarenhet av något av konfliktområdena i undersökningen så visar undersökningen att konflikter kring temperaturen i kupén och den musik som spelas i bilstereon också är relativt vanliga.

-          Trots dagens moderna klimatanläggningar där kupén kan delas in i temperaturzoner är temperaturen fortfarande ett hett konfliktämne, säger Eva Magnusson-Bowring.

-          De ökade möjligheterna att välja musik exempelvis från Spotify verkar inte direkt ha minskat konflikterna kring musikval.

Nordisk jämförelse

I en nordisk jämförelse kan vi se att det vanligaste tvistemålet i Norge är vilken musik som ska spelas medan danskarna bråkar om vilken temperatur det ska vara i bilen.  Undersökningen visar också på några områden som skapar få konflikter. Två exempel är vem som ska köra och huruvida fönstret ska vara öppet eller stängt i bilen.

-          Många familjer har nog vant sig vid att en av parterna kör, vilket gör att det inte är en stor sak, säger Eva Magnusson-Bowring.

-          Nya klimatanläggningar i bilar har bidragit till att minska konflikter kring huruvida ett fönster ska vara öppet eller stängt, något som var en viktig fråga förr i tiden.

Fråga från undersökningen

”Vad har skapat konflikt mellan dig och din reskamrat i bilen?” (flera svar var möjliga)

1. Att föraren håller för hög hastighet - 28 %
2. Vilken temperatur vi ska ha i bilen – 20 %
3. Vilken musik vi ska lyssna på – 18 %
4. Hur ofta vi ska stanna för pauser – 15 %
5. Hur föraren efterföljer trafikregler – 9 %
6. Öppet eller stängt fönster – 7 %
7. Att föraren håller för låg hastighet – 5
8. Vem som ska köra – 4 %
-   Har aldrig haft någon av ovan konflikter - 34 %

Holiday Autos undersökning genomfördes under maj 2013.

För mer information, vänligen kontakta:
Richard Yams, richard.yams@bm.com, Tel: 076 546 12 09

Om Holiday Autos
Holiday Autos är världens största hyrbilsförmedlare med hyrbilar på fler än 5000 destinationer runt om i världen. I Norden finns Holiday Autos i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Holiday Autos är ett helägt dotterbolag till Holiday Autos international som ägs av Sabre Holdings, ett av världens största reseföretag. www.holidayautos.se.