Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

Årsredovisning 2021 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2021 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2022.

For more information, please contact:

Erik Rune, CEO

+46 73 399 40 30,

erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se

Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april, 2022 kl. 08:00.