Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Report this content

Holmström Fastigheter höll under fredagen den 29 april 2022 sin årsstämma där stämman beslutade om utdelning enligt styrelsens förslag.

För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter eller ”Bolaget”) om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD

+ 46 73 399 40 30

erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se