Eva-Karin Dahl slutar som VD under 2019

Eva-Karin Dahl har meddelat styrelsen att hon under 2019 avser att lämna sin roll som VD för HomeMaid AB (publ).

Eva-Karin Dahl kvarstår i sin roll som VD tillsvidare. ”Det har varit fantastiskt roliga och viktiga 6 år med HomeMaid och jag ser fram emot att tillsammans med organisationen ta några viktiga utvecklingsprojekt i mål innan jag lämnar över till en ny ledare. Min plan är att lämna över ett bolag redo för accelererad tillväxt” säger Eva-Karin Dahl i en kommentar.

Styrelsen kommer inom kort att påbörja arbetet med att hitta en efterträdare.

Styrelsen i HomeMaid AB (publ)

Denna information är sådan information som HomeMaid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB


Eva-Karin Dahl, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post: eva-karin.dahl@homemaid.se

Mats Claesson, Styrelseordförande
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@pegital.se 

Prenumerera

Dokument & länkar