Flaggningsmeddelande

Report this content

Bolagets aktieägare Ekstrand Corporate Advisors AB har den 17 april 2019 köpt   15 369 aktier i HomeMaid AB (publ). Ekstrand Corporate Advisors ABs ägande uppgår efter köpet till 2 736 369 aktier, motsvarande 10.04 procent av det totala antalet röster och 15.00 procent av det totala antalet aktier. Innan transaktionen uppgick Ekstrand Corporate Advisors ABs ägande till 9.99 procent av det totala antalet röster och 14.92% av det totala antalet aktier.

För ytterligare information kontakta HomeMaid AB:

Stefan Högkvist, VD

Tel: 08-501 296 75

E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

www.homemaid.se;

info@homemaid.se

Prenumerera

Dokument & länkar