HomeMaid AB handlas från och med den 23/1 2018 utan rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB.

Som tidigare kommunicerats handlas HomeMaid-aktien från och med den 23/1 2018 utan rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB.

Veteranpoolen AB har under sin period som dotterbolag till HomeMaid AB utvecklats på ett bra sätt och varit en betydande del av HomeMaid-koncernens ekonomi. Det är tillfredsställande att kunna erbjuda aktieägare i HomeMaid AB ett direktägande i detta fina och viktiga bolag. För mer information om Veteranpoolen AB och dess verksamhet hänvisas till det memorandum som publicerats på AktieTorgets sida för Veteranpoolen AB samt även på bolagets hemsida (www.veteranpoolen.se) under rubriken Investor Relations.

HomeMaid AB kommer även utan dotterbolaget Veteranpoolen AB stå starkt och vara en av Sveriges ledande aktörer inom RUT-sektorn. HomeMaid ABs strategi ligger fast och fokuserar på att utföra hemstäd med hög kvalitet, erbjuda bra villkor för sina medarbetare och växa organiskt samt genom kompletterande förvärv. HomeMaid AB har även fortsättningsvis ambitionen att dela ut en signifikant andel av sin vinst efter skatt och på så sätt erbjuda sina aktieägare en god avkastning och kompensation för sitt ekonomiska engagemang.

HomeMaid-koncernen utan dotterbolaget Veteranpoolen AB hade under perioden oktober 2016 till september 2017 haft en omsättning om ca 220 MSEK och ett rörelseresultat om ca 13 MSEK. Operativt har HomeMaid AB och Veteranpoolen AB skötts helt separat utan delade resurser och avskiljningen har ingen negativ påverkan på HomeMaid ABs framtida operativa förmåga. Planen framåt för HomeMaid AB fokuserar på kärnaffären och fortsatt lönsam tillväxt.

Styrelsen i HomeMaid AB (publ)

Kontaktpersoner:

Eva-Karin Dahl, VD HomeMaid AB

Tel: 08-501 29 675

E-post: eva-karin.dahl@homemaid.se

Mats Claesson, Styrelseordförande HomeMaid AB

Tel: 0300-77001

E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Prenumerera

Dokument & länkar