HomeMaid förvärvar rörelsen i Wimix Resurs AB

HomeMaid har den 16/6 tecknat avtal om att förvärva rörelsen i Wimix Resurs AB.

Under diskussionerna med ägaren av Wimix Resurs AB har en god relation skapats med förtroende för det arbete som bedrivits. När ägaren nu väljer att överlåta verksamheten som har en årsomsättning på ca 3,7 miljoner kronor, drygt 130 kunder och 10 anställda är det med glädje vi förvärvar denna.

Verksamheten kommer att bidra positivt till HomeMaid i Malmö/Lund. Den stärker vår förmåga att effektivt kunna leverera hushållsnära tjänster i regionen. Både HomeMaid och Wimix Resurs AB värderar kvalitet i service och anställningsvillkor högt. HomeMaids ambition är att fortsatt bedriva verksamheten i samma positiva anda. Tillträde kommer att ske den 1 juli 2020.

Förvärvet kommer att genomföras som en kontantaffär med en garanti under 2020. Förvärvet finansieras genom interna medel.

 

”HomeMaid motsvarar de önskningar vi haft om att hitta en ägare med god branschkännedom, erfarenhet och motsvarande värderingar som kan driva och utveckla verksamheten vidare”, säger xxx, ägare Wimix Resurs AB.

”Vi ser fram emot detta tillskott till vår verksamhet och vi avser att fortsätta ge den goda hemservice som Wimix Resurs AB  levererat. Med kompetenta medarbetare och med förståelse för den enskilda kundens förväntningar på sin hemservice har vi de bästa förutsättningar att kunna ge god service till våra kunder”, säger Stefan Högkvist, VD HomeMaid.

Denna information är sådan information som HomeMaid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020.

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB

Stefan Högkvist, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post:
stefan.hogkvist@homemaid.se

Wimix Resurs AB
Inga-Lill Lellky

VD Wimix AB

Tel: 0709-360631
E-post:
inga-lill.lellky@wimix.se

 

Kort om HomeMaid
Företaget grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid har idag 18 kontor i Sverige med mer än 900 medarbetare. För mer information hänvisas till www.homemaid.se.

 

Kort om Wimix Resurs AB
Företaget grundades xx och bedriver verksamhet inriktad på hushållsnära tjänster och lokalvård på företag i Skåne. Tillsammans med kunden vill vi ge en personlig  utformad tjänst med hög kvalité utifrån individuella behov  och en känsla av  trygghet och delaktighet i utförande.

Prenumerera

Dokument & länkar