HomeMaid skjuter upp årsstämman till ett senare datum

Report this content

Styrelsen i HomeMaid AB har, till följd av spridning av Coronaviruset Covid-19, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman kommer HomeMaids styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019. HomeMaid återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senast den 2020-06-30, i enlighet med gällande lagstiftning.

 

 

För ytterligare information kontakta HomeMaid AB:

Stefan Högkvist, VD

Tel: 08-501 296 75

E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

www.homemaid.se

info@homemaid.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar