HomeMaid vinstvarnar beträffande första kvartalet

Historiskt så brukar första kvartalet vara svagt. HomeMaids resultatmarginal kommer preliminärt att vara ett antal procentenheter lägre än normalt, pga tre faktorer: låg bruttomarginal januari-februari, engångskostnader för avveckling Betjänten samt engångskostnader för VD-byte. Gällande bruttomarginalen så såg vi dock en förbättring i mars jämfört med januari-februari.

Utöver ovanstående så innebär det tidigare meddelade bytet av redovisningsprincip högre avskrivningskostnader i koncernen, än tidigare år.

Denna information är sådan information som HomeMaid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019.

För ytterligare information kontakta HomeMaid AB:

Stefan Högkvist, VD

Tel: 08-501 296 75

E-post: stefan.hogkvist@homemaid.se

www.homemaid.se

info@homemaid.se

Prenumerera

Dokument & länkar