Valberedning i HomeMaid AB (publ)

Report this content

HomeMaid ABs valberedning inför stämman 2021 utgörs av:

Håkan Blomdahl (nominerad av Triega AB) 

Per Ekstrand (nominerad av Ekstrand Corporate Advisors AB) 

Patrik Torkelson (nominerad av House of Service Investment Sverige AB)

Mats Claesson (styrelseordförande i HomeMaid AB)

De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns på bolagets hemsida, www.homemaid.se.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida.

Mats Claesson

Styrelseordförande

HomeMaid AB (publ)

Tel: 0300 – 77001

E-post: info@homemaid.se  

Prenumerera

Dokument & länkar