Veteranpoolen AB (publ) delas ut och noteras på Aktietorget

Aktietorget har godkänt en notering av Veteranpoolen AB (publ).

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 24/1 2018. Det innebär att sista dag för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 22/1 2018 och att första dag för handel i aktien exklusive rätt till utdelning är den 23/1 2018. Distribution av utdelade aktier kommer att ske den 26/1 2018.

Aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) kommer att noteras den 30/1 2018. Inför noteringen kommer en beskrivning av Veteranpoolen AB att publiceras på bolagets samt Aktietorgets hemsida. 

Kontaktuppgifter
HomeMaid AB (publ)

Eva-Karin Dahl, VD
Tel: 08-501 29 675
E-post: eva-karin.dahl@homemaid.se

Mats Claesson, Styrelseordförande
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se 

Kort om HomeMaid
HomeMaid grundades 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom 
hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid AB (publ) består av tre ingående verksamheter: HomeMaid, Veteranpoolen, ett bemanningsföretag och Betjänten, tvättverksamhet i Göteborg. För mer information hänvisas till www.homemaid.se.

Prenumerera

Dokument & länkar