Pressinformation 1 oktober 2010 Honda får utmärkelsen Euro NCAP Advanced för innovation inom säkerhet

Honda har idag – den 1 oktober 2010 – mottagit en av de första Euro NCAP Advanced utmärkelserna vid Paris bilsalong. Honda mottar utmärkelsen för CMBS (Collision Mitigation Brake System) – ett radarbaserat bromssystem som är designat för att förhindra kollisioner med fordon som färdas i samma riktning eller som är stillastående.

Euro NCAP Advanced är ett initiativ från Euro NCAP. Syftet är att med oberoende utvärdering möta den snabba utvecklingen av nya säkerhetstekniker som bilköpare erbjuds. Euro NCAP Advanced är öppet för alla tekniska system som har demonstrerat höga säkerhetsfördelar, så länge dessa finns som tillval till de bilar som testas av Euro NCAP. 

 Detaljerad information om de tekniker som belönats under 2010 finns på Euro NCAPs hemsida: www.euroncap.com.

 

Om CMBS

Vad är Hondas CMBS?´

CMBS är ett radarbaserat system för nödbromsning. Fordon som befinner sig 100 meter framför en bil utrustad med CMBS upptäcks av systemet. När systemet känner av att det egna fordonet är på väg att kollidera med fordonet framför inleds en trestegsprocess. Det första steget inträder tre sekunder före kollisionen och varnar föraren med ljud och visuella signaler. Det andra steget (ca två sekunder före kollision) ger föraren tre ryckningar i säkerhetsbältet samtidigt som bilen automatiskt börjar bromsa. Slutligen, när kollisionen är oundviklig, stramas säkerhetsbältena i framsätet åt samtidigt som bilen kraftigts bromsas. 

Flera undersökningar har visat att förare som distraheras eller är ouppmärksamma är en inverkande faktor i de allra flesta olyckor. CMBS är därför inriktat på att uppmärksamma föraren på en nära förestående kollision, både vid låga och höga hastigheter. Genom studier av olycksstatistik i Tyskland och EU-området uppskattar Honda att mellan 200 000 och 250 000 olyckor årligen skulle kunna förhindras eller mildras om alla fordon var utrustade med CMBS. 

Alla insatser som görs av CMBS är reversibla (om ett fordon i sista minuten svänger undan avbryts till exempel bältessträckningen och varningssignalerna).

Hur har CMBS utvärderats?

Systemet har provats på bilbanor i vetenskapligt utformade och kontrollerade försök med frivilliga testpersoner. Personerna har fått följa efter ett fordon på bilbanan och har under tiden utsatts för distraktioner samtidigt som fordonet framför plötsligt bromsat. För att testerna ska vara så lika riktiga situationer som möjligt har testpersonerna varit ovetande om vad försöket gått ut på.

Tillgänglighet

CMBS är standard i Honda Legend i de flesta Europeiska länder. CMBS finns även som tillval i Honda CR-V och Honda Accord. Det finns variationer i erbjudande och tillgänglighet mellan olika länder. Kontrollera med din Honda-återförsäljare. 

Honda and Euro NCAP

Euro NCAP’s betygssystem med stjärnor fokuserar på fordonets sammanvägda säkerhet och ger konsumenter en överskådlig och jämförbar bedömning. Det nuvarande betygssystemet – introducerat i februari 2009 – är byggt på viktade poäng som ges för flera säkerhetsaspekter och kombineras. Viktningen är: vuxen (50%), barn (20%), fotgängare (20%) och säkerhetstillbehör [safety assistance devices] (10%).

Sedan introduktionen av det nya betygssystemet har Euro NCAP testat 5st Honda modeller: Civic, Accord, Jazz, Insight och senast CR-Z . Samtliga modeller tilldelades 5 stjärnor och Honda Insight har dessutom utsetts till säkraste hybridbil och till den näst säkraste bilen under 2009.  

Om Euro NCAP

Euro NCAP förser kunder med realistiska och oberoende testresultat om säkerheten hos de vanligaste bilarna som säljs i Europa. 

Euro NCAP etablerades 1997 och är uppbackat av sju Europeiska regeringar, Europeiska Kommissionen och konsument organisationer i samtliga EU-länder. Euro NCAP har snabbt blivit en drivande katalysator när det gäller säkerhetsförbättringar i nybildsdesign. 

 

www.euroncap.com

För mer information kontakta

Maria Johansson PR / Informationsansvarig

Honda Sverige

Tel.nr +46 (0)40380709

Mobilnr +46 (0)736990709

E-post Maria.Johansson@honda-eu.com