Bäst blev precis ännu bättre

I den senaste versionen av Hoodin-plattformen introducerar vi ett nytt sätt att samarbeta om insikt och kunskap. Med en ny kontotyp för projektmedlemmar kan man bjuda in kollegor för ta del av resultaten av er omvärldsbevakning med Hoodin. Förutom att det är en fantastisk funktion så är det dessutom helt gratis att bjuda in medlemmar.

Skapa ett bättre affärsvärde från insikter och kunskap

Att dela resultaten från löpande omvärldsbevakning så att rätt personer får rätt information i tid är avgörande för att få verkligt affärsvärde. Glöm alla sammanfattande e-postmeddelanden om omvärld och nyheter som ingen läser, glöm allt tidskrävande rapport skapande och upptäck samarbete och centraliserad omvärldsbevakning.

Läs hela nyheten här

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.  

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Prenumerera

Media

Media