Framgångsrik lansering av Hoodin i USA

Report this content

Den 4:e februari lanserades Hoodin mot den amerikanska marknaden i ett samarbete med Qmed Consulting och den amerikanska organisationen RASP. Intresset var stort och över 600 företag var anmälda till ett online event.

Under perioden från den 4:e februari tills dagens datum har Hoodin, Qmed Consulting och RAPS varit fullt upptagna med att analysera, summera och sist men inte minst glädjas åt en stor framgång.

"Arbetet med att följa upp drygt 550 leads till medtech-bolag och stora potentiella licenskunder tillsammans med Qmed är ett stort nöje och ett intensivt arbete. Responsen efter lanseringen har varit mycket bra, med tydliga indikationer på att företagen är imponerade över Hoodin som plattform och Qmeds tjänster som baseras på Hoodins teknik.

Utöver de ca 550 medtech-företagen så var ca 60 st av företagen tjänsteföretag och sk CRO´s (Certified Research Organisations). Det är den sorts företag som Hoodin vill ha som partners. Vi har under veckan återkopplat till dem och responsen är den samma som från medtech-bolagen, dvs mycket god. Vår förhoppning och vårt fokus är nu att bredda antalet partners som agerar på den Nord-Amerikanska marknaden." Marcus Emne, VD Hoodin

 

 

För att ta del av en kort-version av online-eventet så kan det ses på https://hoodin.com/ir-news?lang=sv

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.

Prenumerera

Dokument & länkar