Hoodin AB väljer att ej förlänga likviditetsgaranti

Hoodin AB har valt att inte förlänga det avtal om likviditetsgaranti som man har haft med Sedermera Fondkommission.

Sista dag som Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant kommer vara den 7 juni, vilket innebär att första dag för handel då Hoodin inte har någon likviditetsgarant är måndagen 2019-06-10. Ingen ny likviditetsgarant har utsetts.

Om oss

Hoodins affärsidé är att förse professionella användare med ett marknadsledande system för bevakning och hantering av digitalt innehåll. Affärsidén innefattar att erbjuda speciellt anpassade lösningar till företag inom utvalda branscher. För varje bransch finns anpassade varianter av Hoodins lösning där varje kund startar med en eller flera sådana produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar