• news.cision.com/
  • Hoodin AB/
  • Hoodin ingår partnerskap med MarketsandMarkets, ett världsledande företag inom marknadsanalys

Hoodin ingår partnerskap med MarketsandMarkets, ett världsledande företag inom marknadsanalys

Report this content
Hoodin AB (Publ) meddelar idag, den 7:e oktober 2021, att de har ingått ett partnerskap med MarketsandMarkets Ltd.
 
MarketsandMarkets är ett av de största företagen inom marknadsanalys i världen. De har för närvarande cirka 7500 kunder världen över, inklusive 80% av Fortune 1000-företagen som sina kunder. Med sin SaaS -plattform “Knowledgestore” ansluter MarketsandMarkets över 200 000 nischmarknader och hela värdekedjor för djupare förståelse tillsammans med information om marknadstillväxt och prognoser.

Hoodins distributionsstrategi bygger på starka och internationella partnerskap. Där partners kan använda Hoodin som ett verktyg för att få sina interna processer och tjänster levererade mer effektivt och / eller leverera ett kombinerat värde som stärker både partnerns och Hoodins konkurrenskraft.
 
Det är med stor ära som vi nu ingår ett partnerskap med MarketsandMarkets. De har ett oerhört skicklig team, bevisad effektivitet för att skapa snabb tillväxt och att locka nya kunder samt ett erbjudande av hög kvalitet. MarketandMarket är aktiva i många av de branscher som Hoodin för närvarande levererar tjänster till, därav förväntar jag mig både kortsiktiga resultat inom de områden där båda företagen är aktiva och jag ser sannerligen fram emot alla den framtida potentialen som detta mycket unika partnerskap kommer att ge både oss och MarketsandMarkets.
 
Det unika värdet som skapas i och med kombinationen av MarketsandMarkets och Hoodin kan ses som att MarketsandMarkets levererar djupgående rapporter och analyser för företag att bygga sina strategier på. Hoodin kan förse samma kunder med löpande bevakning av de områden som MarketandMarkets rapporter och analyser pekar ut som strategiskt väsentliga. Tillsammans kan vi leverera värden för att lösa de behov som täcker både de strategiska och de taktiska behoven rörande information och insikter.Marcus Emne, VD Hoodin


 

 
Om MarketsandMarkets
MarketsandMarkets ™ tillhandahåller kvantifierad B2B -forskning kring ca 30 000 tillväxtmöjligheter/hot som kommer att påverka 70% till 80% av alla globala företags intäkter. MarketsandMarkets har för närvarande ca 7500 kunder världen över inklusive 80% av globalFortune 1000 -företagen som kunder. Nästan 75 000 ledande befattningshavare inom åtta branscher över hela världen använder sig av MarketsandMarkets ™ för strategiska beslut om intäkter och affärsutveckling.
 
MarketsandMarkets har ca 850 heltidsanalytiker som spårar globala marknader för hög tillväxt efter "Growth Engagement Model - GEM". GEM syftar till ett proaktivt samarbete med kunderna för att identifiera nya möjligheter, identifiera de viktigaste kunderna, definiera "attackera, undvika och försvara" -strategier, identifiera källor till inkrementella intäkter för både företaget och dess konkurrenter.

MarketsandMarkets ™ kommer nu med 1 500 MicroQuadrants (positionering av toppspelare mellan framväxande företag, innovatörer, strategiska aktörer) årligen i tillväxtsegment med hög tillväxt. MarketsandMarkets ™ är fast beslutna att gynna mer än 10 000 företag i år för sin intäktsplanering och hjälpa dem att ta sina innovationer tidigt till marknaden genom att ge dem forskning före kurvan. MarketsandMarkets ™ flaggskepps konkurrenskraftiga intelligens- och marknadsundersökningsplattform, "Knowledgestore" ansluter över 200 000 marknader och hela värdekedjor för djupare förståelse av de ouppfyllda insikterna tillsammans med marknadsstorlekar och prognoser för nischmarknader. https://www.marketsandmarkets.com/AboutUs-8.html

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Prenumerera

Dokument & länkar