Livesändning med Marcus Emne, måndagen den 11:e december

Report this content

På grund av ett högt intresse kring kommande version av Hoodin så kommer Marcus Emne att presentera en beta-version av plattformen via en livesändning i Facebook-gruppen Aktieraketer, kl 19.00, måndagen den 11:e januari.

Hoodin meddelande under förmiddagen den 7:e januari, att plattformen under 2021 kommer att finnas tillgänglig för en större målgrupp av användare, genom att göras tillgänglig för både företag och enskilda användare. Intresset kring denna nyhet har varit stort och för att ge en bättre bild av vad nästa version av Hoodin innebär så kommer Marcus Emne, VD Hoodin, att genomföra en livesändning och visa upp plattformen och de nya möjligheterna. Livesändningen sker på Facebookgruppen Aktieraketer, måndagen den 11:e januari kl 19.00.

”Det har varit ett stort intresse för dagens nyhet, som i sin tur var en ganska informations-intensiv nyhet. För att ge mer fördjupande information kring dagens nyhet så kommer jag att visa en beta-version av plattformen vid en livesändning. Då denna livesändning är för investerare så väljer vi att visa upp en version för finance och hur man som användare av Hoodin kan effektivisera informationsbevakning av aktier och bolag samt bygga en medielösning baserat på Hoodin.

Medlemmar på Aktieraketer är en intressant målgruppen så förutom en live-demo så kommer vi även rekrytera testanvändare som antingen vill använda Hoodin för bevakning och inhämtning av digital innehåll, eller för att skapa egna medier med automatiserat och aggregerat innehåll.” Marcus Emne, VD Hoodin 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Prenumerera

Dokument & länkar