Påminnelse att boka in den 19:e juni!

Report this content

Vi vill bjuda in dig som aktieägare i Hoodin AB till ett live- möte där du ges ett exklusivt tillfälle att ta del av Hoodins framtid. Vi ses den 19:e juni!

Mycket har hänt under våren och framför allt så har vi något stort på gång inför hösten. Träffa oss på måndag den 19/6 kl 19 för att kika in i framtiden och få möjlighet att ställa frågor. Under mötet träffar ni Martin King, styrelseledamot i Hoodin AB och ledande expert inom life science och regulatory. Ni träffar även Marcus Emne, VD i Hoodin AB. Ni kommer att få ta del av spännande nyheter kring Hoodin som mjukvara och lite information kring marknadsläget inför hösten.

För mer information, besök https://www.hoodin.com/emission

Ditt deltagande på live-mötet kräver ingen föranmälan. Ni använder uppgifterna nedan för att ansluta till videomötet.

Live-mötet kommer att spelas in och publiceras på https://www.hoodin.com/emission den 20:e juni.

Hoodin live - investors meeting

Måndag, den 19 juni · 19:00–19:45

Videosamtalslänk: https://meet.google.com/ujf-tsfp-utf

Eller ring: (SE) +46 8 505 454 19 Pinkod: 179 664 829#

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Prenumerera

Dokument & länkar