Större order och ökad efterfrågan kring lösningar för turism

Report this content

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man fått en order från en samling av kunder inom segmentet turism. Ordern har ett värde om ca 400 000 kr och förutom intäkten så anses orden även vara av strategisk vikt då lösningarna gentemot företag inom turism kommer få avsevärd förbättring.

I ett samarbete mellan ett antal av Hoodins befintliga kunder så har dessa kunder lagt en beställning avseende nya funktioner i Hoodins lösning för turism (mer känd som Hoodin for Tourism). Hoodin har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ej har för avsikt att genomföra kundprojekt som en del av det kommersiella erbjudandet. Denna order är dock inte ett kundprojekt som enbart innebär en unik anpassning till en enskild kund, då ordern förbättrar plattformen och Hoodins allmänna erbjudandet till turism. Hoodin ser även att det är en god tajming att vidareutveckla delar av plattformen och erbjudandet som riktas mot turism då det skett en noterbar ökning kring intresset avseende Hoodins teknik rörande digitaliseringen inom turism.  

“Under hela 2020 valde vi att inte lägga speciellt stort fokus på marknadsaktiviteter och affärsområdet turism på grund av den pågående epidemin. Vi har fortfarande en pandemi i världen, som även ändrat hur människor runt om i världen spenderar sin fritid och hur de förlägger sin semester. I allt större utsträckning söker vi oss till naturen och detta har lett till en högre efterfrågan kring att effektivisera digitala lösningar för natur-turism.  

Hoodin har sedan tidigare tre lösningar för företag inom turism, content marketing, events och places & tracks. I detta fall är det just places & tracks som är anpassad för natur-turism. Precis som alltid så är kärnan i Hoodins erbjudande att automatisera bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. Med Hoodin for Tourism, places & tracks så bevakar Hoodin geografiska områden och kan hitta och hämta in information om platser och händelser i området. Om man föreställer sig t ex Skåneleden, som har över 125 mil vandringsled, så är det lätt att förstå hur mycket tid Hoodin sparar in åt kunden genom att maskinellt scanna av området för att hitta och hämta in information om allt från nya vindskydd, fiskeplatser till restauranger. Hoodin bevakar även nyhetsmedier, bloggar, social medier m.m så att kunderna kan skriva redaktionella artiklar som berör t ex vandring och den egna leden på ett automatiserat och mer tidseffektivt sätt.   

Förutom ordern i sig så noterar vi ett allt högre intresse för våra lösningar kring turism och tillsammans med dessa förbättringar i plattformen så har Hoodin nu utan tvivel en världsledande teknik för alla aktörer inom framför allt natur-turism.”  Marcus Emne, VD Hoodin.

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-03 17:38 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt. 

Prenumerera

Dokument & länkar