Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 · Hörnell Holding AB är Hörnell gruppens moderbolag. Den operationella verksamheten bedrivs i Hörnell International AB och dess dotterbolag. Allt siffermaterial avser, där inte annat anges, Hörnell International koncernen. · Nettoomsättningen för 2002 uppgick till 356,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 1,9 % jämfört med föregående år. Den enskilt största marknaden är Nordamerika med 42 procent av den totala omsättningen. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76,3 Mkr, att jämföra med 52,9 Mkr föregående år. Huvudorsaken till resultatförbättringen är rationaliseringar i produktionen, minskade kvalitetsbristkostnader samt valutakursförändringar. Hörnell Holding AB (publ) Tel: 0241-624 00 info@hornell.com Postadress: 780 41 Gagnef Fax: 0241-621 07 www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT01110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT01110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar