Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003 · Rapporten avser Hörnell Holding koncernen. Hörnell Holding AB hade ingen verksamhet innan det förvärvade Hörnell International AB den 28 maj 2002. · Omsättningen har med jämförbara tal (Se Hörnell International koncernens siffror) under första kvartalet ökat till 95,7 Mkr att jämföra med föregående år 90,8 Mkr (+ 5 %) trots att den försvagade dollarkursen påverkat talen negativt med 7,4 Mkr. · Rörelseresultatet med jämförbara tal (Se Hörnell International koncernens siffror) för första kvartalet 2003 blev 23,4 Mkr att jämföra med 18,7 Mkr föregående år (+ 25 %). Resultatförbättringen har skett trots negativa valutakursförändringar och tack vare bättre kvalitet, lägre utvecklingskostnader samt rationaliseringar i produktion och administration. · Resultatet efter finansiella poster i Hörnell Holding koncernen uppgick till 13,2 Mkr. · Vinsten per aktie uppgick till 0,87 kr. Gagnef den 8 maj 2003, på styrelsens uppdrag, Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell Holding AB (publ) Telefon: 0241-624 10 alt. e-post: krister.larnmark@hornell.com Besök gärna vår hemsida för aktuell information om Hörnell: www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar