Delårsrapport från Hörnell Holding koncernen avseende perioden januari - september 2003.

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003 · Rapporten avser Hörnell Holding koncernen. Hörnell Holding AB hade ingen verksamhet innan det förvärvade Hörnell International AB den 28 maj 2002. · Omsättningen för årets nio första månader uppgår till 265,7 Mkr. Den stärkta kronan har påverkat försäljningen negativt med 14,9 Mkr. Fjolårets försäljning under samma period uppgick till 274,4 Mkr (Se Hörnell International koncernens siffror). · Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2003 blev 62,5 Mkr. Hörnell International koncernens rörelseresultat uppgår till 63,0 Mkr att jämföra med 58,9 Mkr föregående år (+7,0 %). Resultatförbättringen har skett trots negativa valutakursförändringar och tack vare rationaliseringar. · Resultatet efter finansiella poster i Hörnell Holding koncernen uppgick till 24,7 Mkr. · Vinsten per aktie under första nio månaderna i Hörnell Holding uppgick till 2,82 kr. · Fonden Swedetech, som utgör en av bolagets huvudägare, är planenligt under avveckling. Arbetet med att sälja aktier i bolaget fortskrider enligt plan. Hörnell Holding AB Hörnell Holding AB registrerades den 1 februari 2002. Bolaget köpte under år 2002 samtliga aktier i Hörnell International AB. Verksamheten i koncernen som utgörs av Hörnell International AB och dess dotterbolag är oförändrad. Bolaget har fungerat som moderbolag endast sedan den 28 maj 2002 varför jämförande tal endast finns för perioden 28 maj-31 december, 2002. Kommande rapporter Bokslutskommuniké för år 2003 kommer att lämnas i februari 2004. Gagnef den 29 oktober 2003, på styrelsens uppdrag, Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell Holding AB (publ) Tel 0241-624 10, E-post: krister.larnmark@hornell.com Besök oss gärna för aktuell information på www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar