Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma - Hörnell Holding AB · Bolagsstämman beslutade att godkänna bolagets förvärv av aktier i Hörnell International AB från aktieägare i bolaget. · Bolagsstämman beslutade att nedsätta bolagets aktiekapital med 500.000 kronor genom inlösen av samtliga utestående 1.000.000 B-aktier i bolaget. · Till nya styrelsemedlemmar valdes Krister Larnmark, Wille Laurén och Klas Nygårds. Styrelsen består därefter av Magnus Hardmeier, Åke Hörnell, Krister Larnmark, Wille Laurén, Klas Nygårds och Thomas Wernhoff. Gagnef den 27 juni 2002, på styrelsens uppdrag Krister Larnmark Verkställande direktör och koncernchef För ytterligare information kontakta: Krister Larnmark, Verkställande direktör, Hörnell Holding AB (publ) Telefon: 0241-624 10 alt. 070-6540963 E-post: krister.larnmark@hornell.com Besök gärna vår hemsida för aktuell information om Hörnell: www.hornell.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/27/20020627BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Hörnell International AB (publ) har sedan 1980 utvecklat, tillverkat och marknadsfört personlig skyddsutrustning för svetsare under varumärket SPEEDGLAS. Hörnells försäljning sker i huvudsak utanför Sverige genom dotterföretag i USA, Tyskland, England, Frankrike,Italien och Polen samt ett återförsäljarnät i ytterligare cirka 50 länder.

Dokument & länkar