Åtta av tio hotellstädare lever med värk i kroppen

Report this content

Över 80 procent av hotellstädarna lever med arbetsrelaterad värk i kroppen. Det visar en ny rapport från Hotell- och restaurangfacket. Otrygga anställningar, gratisarbete och orimliga arbetsvillkor leder till stress och att hotellstädare mår dåligt på jobbet.

Rapporten bekräftar resultaten från tidigare genomförd undersökning. Trots att hotellstädare trivs med sina kollegor tär jobbet hårt på deras fysiska och psykiska välbefinnande. Hotellstädarna får nästan uteslutande inte lämna de rum som inte hinns med vilket leder till att städningen i många fall måste slutföras utanför arbetstiden.

-        Arbetsvillkoren för våra medlemmar är oacceptabla. På grund av arbetsgivarnas orimliga krav tvingas våra medlemmar att arbeta mertid eller till och med jobba gratis i en del fall. Först under 2017 har arbetsgivarsidan gått med på att åtminstone ingå i en arbetsgrupp som ska se över hotellstädarnas villkor, säger Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Sju av tio hotellstädare upplever mycket stress i arbetet och närmare hälften uppger att de mår dåligt på grund av sitt jobb. Åtta av tio lever med arbetsrelaterad värk i kroppen.

-        Vi ser behovet av förändringar framöver. Deltid måste bli heltid så att det ges rimliga förutsättningar att klara av jobbet och arbetsmiljön måste bli bättre. Från vår sida kommer hotellstädarnas arbetsmiljö vara en särskild fokusfråga under alla regionala skyddsombudsbesök framöver, säger Malin Ackholt.

Hotell- och restaurangfacket har under lång tid lyft frågan om hotellstädarnas villkor och arbetsmiljö. Först under 2017 har arbetsgivarsidan delvis hörsammat att det finns behov av förändringar och gått med på att bilda en arbetsgrupp som ska se över villkoren för hotellstädare. Hotell- och restaurangfacket kommer att vara pådrivande i detta arbete.

Rapporten bifogas pressmeddelandet.

För mer information och kontakt: 070-48 48 100

Prenumerera

Media

Media