Fack och arbetsgivare lanserar branschkod

Report this content

Hotell-och restaurangfacket och Visita har tillsammans tagit fram en branschkod för besöksnäringen. Branschkoden är ett konkret verktyg för relationen mellan företag och anställda. Den bygger på insikter och erfarenheter från båda parterna och inte minst från enskilda företagare och arbetstagare.

 

Många företag inom besöksnäringen arbetar aktivt med personalfrågor och har efterfrågat ett konkret verktyg från parterna i besöksnäringen.

- I en bransch som växer snabbt och innehåller många små och medelstora företag vill vi genom branschkoden dra vårt strå till stacken för att ge ett tydligt stöd och en gedigen vägledning i vad som förväntas av alla som verkar i vår bransch, säger Malin Ackholt, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket.

Branschkoden innehåller bland annat rutiner för allt från rekrytering och utveckling till hur en anställning ska avslutas.

- Samtidigt som vi känner stor stolthet över vår näring är vi också medvetna om vårt eget ansvar för att se till den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Rekryteringsbehovet i näringen är stort och vikten av väl fungerande arbetsplatser är av central vikt för att rekrytera och behålla medarbetare, säger Jonas Siljhammar, VD för Visita.
 

Branschkoden bifogas pressmeddelandet.

För mer information och kontakt: 070-168 99 80

 

En viktig del av den svenska modellen är att parterna själva kommer överens, utan inblandning av politiker. Visita och HRF har lång erfarenhet av att sätta upp gemensamma regler, förhållningssätt och avtal på ett övergripande plan. Nu har HRF och Visita använt dessa erfarenheter till att ta fram ett konkret verktyg för den enskilde företagaren. Branschkoden är ytterligare ett exempel på hur framgångsrik den svenska modellen är och visar att parterna i besöksnäringen tar ansvar för sin del av arbetsmarknaden.

Prenumerera