Hotell- och restaurangfacket dumpar Arbetsförmedlingens samråd

Report this content

Från och med 1 november upphör Hotell- och restaurangfacket, HRF, med att svara på Arbetsförmedlingens samrådsförfrågningar om subventionerade anställningar såsom lönebidrag.


 

Anledningen är att HRF varken får gehör för sina synpunkter, någon återkoppling av vad som händer med de anställda och att en orimligt stor ekonomisk tyngd läggs på HRFs medlemmar. HRF kompenseras inte heller för den stora mängd arbete som genomförs med anledning av statens stora mängd subventionerade anställningar i hotell- och restaurangbranschen.

HRFs avtalssekreterare Per Persson förklarar varför beslutet har fattats.

- De senaste fyra åren har vi tagit emot och svarat på över 92 000 samrådsförfrågningar från Arbetsförmedlingen. Vi ägnar motsvarande mellan fyra och sex årsarbeten åt att hantera detta. Det är inte hållbart i längden, säger Per Persson.

Konsekvenserna av den stora mängden subventionerade anställningar är att genomsnittslönerna dras ned i branschen, kvinnors löner halkar efter ännu mer och att det bidrar till en hög arbetslöshet i branschen.

- Vi kan inte motivera för våra medlemmar varför vi ska lägga ned de resurser och den tid som detta tar i anspråk när Arbetsförmedlingen ändå inte lyssnar på det vi säger. Våra medlemmar får betala för statens inblandning flera gånger. Genom högre arbetslöshet i branschen och genom press på lägre löner. Det är inte rimligt eller rättvist, säger Per Persson.

 

För mer info och kontakt: 070-168 99 80

 

Prenumerera

Media

Media