Kostnadsfri yrkessvenska för hotell- och restaurangbranschen i Jönköping, Kalmar, Västervik och Växjö

Report this content

Hotell- och restaurangfackets utbildningsprojekt, En Värld av Möjligheter, utökar sitt kursutbud med kostnadsfri yrkessvenska för hotellstäd i Jönköping, Kalmar, Västervik och Växjö.


Nu inför En Värld av Möjligheter kurser i yrkessvenska. Efterfrågan har varit stor och nu möts det behovet upp i enlighet med starka önskemål från företag i regionen.  

Utbildningarna i yrkessvenska förläggs på deltagarnas företag och skräddarsys efter personlig språknivå och behov i den specifika yrkesrollen.

- Många företag har utrikesfödd personal som inte alltid har det så lätt med det svenska språket. Eftersom kommunikation är avgörande i dessa viktiga serviceyrken krävs insatser för att alla ska ha samma möjlighet att utvecklas och trivas i yrket, säger Heidi Knorn, projektledare för en Värld av Möjligheter

Att det blev just hotellstäd beror på fler saker.

- Dels var det ett specifikt önskemål från större hotellkedjor som exempelvis Scandic och Clarion. Dels är hotellstäd verkligen ett framtidsyrke och få vet om att det finns flera goda karriärvägar inom det, säger Heidi Knorn.


För mer information och kontakt ring: Projektledare Heidi Knorn, 072-090 20 61.

 

Om besöksnäringen
Besöksnäringen är en viktig integrationsmotor, där arbete i restaurang och på hotell ofta är det första mötet med den svenska arbetsmarknaden. Därför är det extra viktigt att som arbetsgivare kunna ta fasta på den integrationsmöjligheten och göra besöksnäringen till en attraktiv bransch att arbeta i, såväl för nya som etablerade svenskar. Språket är en viktig del i det arbetet.

 

Hotell- och restaurangfacket har ansökt om och beviljats projektpengar från Europeiska Socialfonden för att minska kompetensgapet i besöksnäringen genom projektet En Värld av Möjligheter. Genom att utbilda inom kompetensutveckling och validering ska anställda utbildas och få intyg på sin kompetens. Projektet är ett initiativ för att öka kvaliteten och yrkesstoltheten inom besöksnäringen lokalt i Småland och på Gotland. Under våren 2019 drog de första utbildningsinsatserna igång i service, arbetsledning och specialiserad matlagning. 

 

Prenumerera