HOUSE OF FRIENDS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Report this content

Datum: 2018-03-23

HofF - House of Friends AB (publ) publicerar sin Årsredovisning för 2017, som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.houseoffriends.se eller genom att klicka på länken nedan i detta pressmeddelande. Årsredovisningen kommer också att finnas i en tryckt version som kan beställas antingen genom att skicka ett mail till info@houseoffriends.se eller genom att ringa oss på 08 – 28 80 25.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Magnus Widgren, koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se 

Mikael Behm, CFO HofF

Tel: 070-814 33 35, E-post: mikael.behm@houseoffriends.se 

OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF – House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kreativ och automatiserad kommunikation. Koncernen består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmproduktionsbolaget Bell & Light, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, den taktiska digitalbyrån True Friends och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är HofFs Certified Adviser.

Dokument & länkar