Analyst Group: Aktieanalys på Hoylu - Antalet licensanvändare av Hoylu Suite estimeras öka 2019

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 45 MSEK år 2019. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2019 års prognos i ett Base scenario.

 
För fullständig analys läs här: http://analystgroup.se/analysis/hoylu-q4-18/
  
 
Godkänd avslutning på 2018 med stark bruttomarginal
 
Inför Q4-rapporten så var redan omsättning och rörelseresultatet kommunicerat, vad som dock inte var känt sedan tidigare var bl.a. bruttomarginalen. En viktig del i Hoylus långsiktiga affärsmodell är att öka antalet ansluta användare till Hoylu Suite och således öka andelen återkommande licensintäkter. Denna SaaS-modell innebär högre bruttomarginal relativt Hoylus försäljning av hårdvara (hårdvaruförsäljningen är dock en nödvändig del på kort sikt för att stärka Bolagets kassaflöden). Under Q4-18 uppgick bruttomarginalen till 70 % vilket var i linje med vår prognos och således något vi ser positivt på.
 
Fokus 2019 är att öka antalet slutanvändare av Hoylu Suite
 
I samband med Q4-rapporten 2018 berättar Hoylu att, efter att ha klarat av de strikta säkerhetskrav som många av deras största kunder ställer, nu skiftar fokus mot att under 2019 växa antalet slutanvändare till Hoylu Suite och utveckla Hoylus SaaS-modell. Det här har alltid varit den långsiktiga affärsmodellen och som med tanke på dess skalbarhet möjliggörs högre försäljningsnivåer och bättre marginaler.
 
Likviditeten är fortsatt en utmaning
 
Vi bedömer att Hoylu per sista februari 2019 har ca 4 MSEK i kassan (inklusive konvertibelemissionen om 5 MSEK under februari). Även fast utestående kundfordringar uppgår till ca 13 MSEK är nuvarande likviditet i Bolaget låg och ytterligare extern kapitalanskaffning framgent kan inte uteslutas.
 
Marknaden för Enterprise Collaboration fortsätter växa
 
Den globala marknaden för Enterprise Collaboration förväntas växa med 13,1 % per år till 2021, för att då uppgå till ett värde om 49,5 mdUSD. Marknaden för mjukvarusystem som används inom Enterprise Collaboration förväntas nå ett värde om 8,4 mdUSD år 2020. Hoylu gynnas av dessa marknadstrender. Idag har Hoylu flera starka referenskunder som exempelvis Proctor & Gamble, Holland America Line, Daimler samt tio av världens största byggföretag, t.ex. Skanska, Suffolk m.fl.
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)                    
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Hoylu. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar