HQ AB (Bolaget) har i dag på egen ansökan försatts i konkurs

Styrelsen för Bolaget har i dag, sedan det blivit uppenbart att förutsättningar saknas att få in nödvändigt kapital i Bolaget för att ställa säkerhet för motparternas rättegångskostnader, beslutat att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs då Bolaget befinner sig på obestånd.

Stockholms tingsrätt har beslutat att Bolaget skall försättas i konkurs, och till konkursförvaltare förordnat advokaten Bill Kronqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

För begäran om mer information vänligen kontakta:

HQ AB per epost: info@hqab.se

.

Dokument & länkar