Marknadsmeddelande 314/17 - Handelsstopp i HQ AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:

Kortnamn: HQ
ISIN-kod
SE0000622656
Orderbok-ID: 4114
CFI: ESXXXX
FISN: HQ/AKT
Organisations nr: 556573-5650
LEI: 549300Q7GB6RFBSH8E23
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
 

 

Stockholm den 14 december 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.