Tingsrätten ändrar tidpunkt för meddelande av dom till den 14 december 2017 kl 11.00

2017-10-05

HQ AB har idag mottagit följande beslut från tingsrätten.

”BESLUT: Ledamöterna i rätten har, med hänvisning till målens stora omfattning och komplexitet, beslutat om ändring av tidpunkten för meddelande av dom. Dom kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig på rättens kansli torsdagen den 14 december 2017 kl 11.00.”

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelseordförande, telefon 070-666 10 30

Denna information är sådan information som HQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017.

.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Dokument & länkar