Tingsrätten har i dag meddelat dom i skadestånds- och utdelningsmålen mot Mats Qviberg, KPMG, Öresund och övriga motparter

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i skadeståndsmålet och utdelningsmålen där HQ AB fört talan mot Mats Qviberg, KPMG och övriga motparter.

DOMEN

Tingsrättens avgörande och en sammanfattning därav finns tillgänglig på tingsrättens hemsida. Länk till hemsidan finns nedan:

http://www.stockholmstingsratt.se

Domen publiceras även på HQs hemsida:

http://www.hqab.se

HQ ABs styrelse avser lämna kommentarer vid senare tillfälle.

För mer information vänligen kontakta:


Christer Sandberg, styrelsens ordförande.
Telefon: 070-666 10 30

.

Om oss

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och annan lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Dokument & länkar