Stefan Dahlbo föreslås bli ny ordförande i HQ.SE Fonder AB

Stefan Dahlbo föreslås bli ny ordförande i HQ.SE Fonder AB Ägare med mer än 50 procent av kapital och röster i HQ.SE Fonder AB har anmält till bolaget att de avser föreslå Stefan Dahlbo till ny styrelseledamot vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 16 april 2002. Stefan Dahlbo föreslås utses till styrelsens ordförande. Styrelsens nuvarande ordförande, Jonas Wahlström, föreslås kvarstå som ordinarie ledamot. Stefan Dahlbo är vice VD i Investment AB Öresund och har tidigare bl a varit VD för Hagströmer & Qviberg AB samt VD och ordförande i Hagströmer & Qviberg Fonder AB, det bolag varifrån dagens verksamhet inom HQ.SE Fonder stammar. Stefan Dahlbo har förvärvat 250.000 aktier i HQ.SE Fonder och innehar totalt 400.000 aktier, motsvarande 1,9 procent av kapital och röster. Stockholm den 18 december 2001 HQ.SE Fonder AB Kontaktperson vid eventuella frågor: Hans Hedström, verkställande direktör i HQ.SE Fonder AB, 08-5220 2600 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar