Delårsrapport januari - augusti 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI -AUGUSTI 2000 Med anledning av förvärvet av Aktiespar Fondkommission och PFK Fondkommission och därtill relaterade nyemissioner så har HQ.SE Holding AB upprättat följande delårsbokslut avseende perioden 1 januari - 31 augusti. Delårsbokslutet är upprättat före konsolidering av de förvärvade verksamheterna och föreslagna emissioner. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari - september 26 oktober Bokslutskommuniké 2000 februari 2001 Stockholm den 4 oktober 2000 Nicklas Storåkers, Verkställande Direktör Telefon 08-562 250 00 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. HQ.SE Holding AB ¤ Box 7666, SE-103 94 Stockholm ¤ Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: 08-562 250 00 ¤ Telefax: 08-562 250 41 ¤ Styrelsens säte: Stockholm ¤ Org.nr: 556274-8458 ¤ Internet: www.hq.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00120/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00120/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar