"Prognoserna håller trots terrordåden"

Lars Heikensten på HSB Banks Finansdag: "Prognoserna håller trots terrordåden" Terrordåden i USA, och händelserna därefter, har inte påverkat konjunktursituationen så att det idag finns anledning att förändra synen på den ekonomiska utvecklingen. Situationen är visserligen mycket svårbedömd. Men det finns fortfarande skäl att räkna med att konjunkturen kommer att vända upp igen under andra halvåret nästa år. Det var budskapet från vice riksbankschefen Lars Heikensten, som på onsdagen talade på HSB Banks Finansdag. Han varnade också för att fästa alltför stort avseende vid de stämningar som råder efter septemberhändelserna. Enligt Lars Heikensten kommer konjunkturnedgången inte att bli lika djup som under början av 1990-talet. Han räknar också med att inflationen, räknad över en längre tid, i stort sett kommer att hålla sig runt två procent. - Men eftersom Sverige är en så liten ekonomisk värld, kommer vi också i framtiden att se variationer runt detta inflationsmål, sa Lars Heikensten. Även Peter Malmqvist, aktiestrateg vid Aragon Fondkommission, presenterade en i grunden positiv bild av konjunkturutvecklingen under det närmaste året. - Börskrascher följs normalt av en uppgång. Och eftersom höstens ekonomiska nedgång kom i ett läge där vi redan hade upplevt kraftiga kursfall på börsen, kan vi räkna med att det kommer en vändning och en kraftig konjunkturförbättring under det närmaste året, sa Peter Malmqvist. Framtidsperspektiven fick ytterligare belysning av artisten och författaren Alexander Bard, som bland annat beskrev utvecklingen av informationssamhället. Den verkliga makten kommer inte att ligga hos dem som producerar information, utan hos dem som kan sortera den, sa han. En viktig del av samhällsförändringen hör också samman med synen på arbetets roll och relationen mellan morgondagens medarbetare och arbetsgivaren, något som diskuterades av Thomas Fürth, forskningschef vid Kairos Future. HSB Banks Finansdag är ett årligen återkommande arrangemang, som i år samlade ett 80-tal deltagare från bland annat bankvärlden och HSB:s olika bolag. Syftet är att belysa och diskutera aktuella ekonomiska frågeställningar, och den utveckling som på olika sätt påverkar bland annat boendeområdet. Finansdagen arrangerades för fjärde året i rad. För mer information kontakta: Irma Tidlund, VD 08-785 37 31, 0708-72 76 11 irma.tidlund@bank.hsb.se Birgitta Lerström, Marknadschef 08-785 35 78, 0708-55 91 36 birgitta.lerstrom@bank.hsb.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT01020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT01020/bit0001.pdf

Dokument & länkar