Beta-test av nästa version av bildoptimeringstjänsten IMGO har inletts

Report this content

Som tidigare kommunicerats pågår det intern produktutveckling och utveckling av bolagets bildoptimeringstjänster. Mot denna bakgrund har Orgo Tech nu inlett beta-tester av nästa version av bildoptimeringstjänsten IMGO och förväntas, som tidigare kommunicerats, släppa en ny version av IMGO under kvartal två.

Avseende pågående förvärvsmöjligheter för bolaget en fortsatt dialog med potentiella målbolag. Bolaget utvärderar och tittar kontinuerligt på intressanta målbolag utifrån faktorer som kassaflöde, utvecklingspotential och strategisk passform parallellt med att undersöka vilka möjliga finansieringsmöjligheter som står bolaget till buds vid ett eventuellt förvärv.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist

Verkställande Direktör

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.  

Prenumerera

Dokument & länkar