Bokslutskommuniké 2018-01-01 - 2018-12-31

Report this content

Väsentliga händelser under 2018

 
• Den 3 januari 2018 inledde handeln med Orgo Techs aktie på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ORGO"
och har ISIN-kod SE0009806177.
• Den 3 april 2018 lanserade Orgo Tech sin panel där besökare kunde koppla ihop sin installation av IMGO WordPress tillägg med
panelen. Från panelen kan kunden se statistik och alla sina bilder som kunden har optimerat.
• Efter ökande förfrågningar angående utveckling och optimering av webbplatser och system valde Orgo Tech att lansera ett nytt
varumärke, orgowebb.se, den 2 juli 2018 för att skilja på IMGO och konsulttjänsten.
• Orgo Tech släppte sin första betan av IOS APP:en IMGO till betatestare den 4 september 2018.
• Den 23 oktober publicerades Orgo Techs IOS app, IMGO, på App Store.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Stockholm, den 1 februari 2019

Orgo Tech AB
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar