Bokslutskommuniké 2020

Report this content

VD-kommentar

HUBSO Group har nu genomfört årets fjärde kvartal, vilket alltid är extra intensivt med både jul och Black week. HUBSO visar på god lönsamhet för kvartalet och vänder tack vare detta till lönsamhet på helåret. HUBSO  har även under Q4 haft den omsättningsmässigt starkaste perioden historiskt sett, men det är inte färdigväxt på långa vägar.  Efterfrågan ökar på våra varumärken och vi har under året skapat starkare relationer med våra fabriker, leverantörer och etablerat nya kanaler för att nå fler kunder i. 

Det har varit ett speciellt år på många sätt, med en rådande pandemi där ingen går oberörd förbi. Det har varit som en snabbspolning framåt i tiden för hela digitaliseringen och retailbranschen.

Med en e-handel som har skjutit i höjden under 2020, där man spår dryga 30%* tillväxt har HUBSO Group etablerat en bra position gentemot marknaden. Vi befinner oss i framkant inom e-handel, där just vår nisch spås ligga helt rätt inför framtiden.

Kombinationen av att nyttja redan etablerade personliga varumärken med ett förtroende hos kunden tillsammans med datadriven produktutveckling skapar möjlighet till relevanta och starka varumärken sen dag ett. Fortsatt fokus under det kommande året ligger i att fortsätta växa affären både monetärt men även geografiskt. 

HUBSO hade drygt 18 000 ordrar under årets fjärde kvartal, vilket är en ökning med drygt 100% jämfört med motsvarande period 2019. Omsättningen under kvartalet ökade med 77% i HUBSO jämfört med motsvarande period föregående år, från ca MSEK 6,8 till ca. MSEK 12,1.

EBITDA-resultatet för HUBSO är något som vi stolt kan meddela har förbättrats avsevärt och HUBSOs Q4-EBITDA om MSEK 1,7 är de bästa kvartalet  som bolaget någonsin presterat. Detta resultatet gör att HUBSO påvisar ett positivt resultat på året med MSEK 0,5. Denna positiva utveckling som skett under 2020 visar att HUBSOs arbete med att optimera sin affärsmodell har gett resultat. HUBSO har funnit en bra modell som möjliggör fortsatt stark tillväxt med lönsamhet.

För koncernen genererades en omsättning under årets fjärde kvartal om drygt MSEK 12,4 (0,6) med ett EBITDA om MSEK 1.3 (-0,4). Intäktsökningen jämfört med Q4 2019 härleds till bidragen från bolagets förvärvade tillgång HUBSO.

HUBSO Group kliver nu in i ett nytt kapitel då tillväxten kommer att ytterligare accelereras med nya varumärken. Organisationen har under en tid utvecklat inte bara den dynamiska processen vid framtagandet av ett varumärke. De har även arbetat med ett eget varumärke, som kommer att lanseras under våren. Vi kommer naturligtvis följa denna första historiska lansering med spänning.  

Inför 2021 har vi även rustat för att kunna lansera ett varumärke som primärt kommer att riktas mot en mer internationell publik. HUBSO kommer då att ta ytterligare ett steg mot en större volym av affärer utanför Norden och etablera inte bara nytt varumärke utan även se till att lansera och växa våra befintliga, på nya marknader. 

Den hub där vi skulle samla olika typer av influencers och tillsammans med dem bygga fristående och autentiska D2C-varumärken, främst inom livsstilssegmentet. Ja, idag ser man tydligt att detta inte bara är en idé utan en verklighet. HUBSO är ett väletablerat bolag som har gjort verklighet av ambitionerna och tillsammans med en fantastisk och dedikerad organisation vet jag att vi kommer kunna nå otroligt långt.

Jag ser med spänning och glädje fram emot 2021, som jag vet kommer att bli ett händelserikt år med nya toppnoteringarna som vi har som ambition att nå.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:

HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera