Flaggningsmeddelande i HUBSO Group

Report this content

HUBSO Group AB har erhållit information om att dels Ing-Marie Fraim uppnått ett ägande om 10% och dels att Sven Rasmusson uppnått ett ägande om 5% i bolaget. Ing-Marie Fraim har per den 7 juli 2021 ett ägande privat och via bolag om 12.643.123 st aktier motsvarande 13% ägande i bolaget. Sven Rasmusson har per den 7 juli 2021 ett ägande privat och via bolag om 9.427.052  aktier motsvarande 9,71% ägande i bolaget. 

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehaven överstiger 10% respektive 5% i enlighet med Stocklight Markets flaggningsregler.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:

HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera