Förslag från aktieägare beträffande styrelseval i HUBSO Group AB (publ)

Report this content

Aktieägare representerande mer än 30% av aktierna i bolaget har inkommit med förslag till den kommande årsstämman den 25 maj 2021 i HUBSO Group AB såvitt avser styrelseval.

Aktieägare föreslår att styrelsen består av följande fem ordinarie styrelseledamöter:
Luca Di Stefano (omval)
Ulrika Magnusson (nyval)
Matilde Urdinola (nyval)
Cecilia Kellner (nyval)
Maxwell Stanford (nyval)  

Information om styrelseledamoten Luca Di Stefano som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida.

Ulrika Magnusson är 52 år och bosatt i Stockholm. Ulrika är verksam som advokat hos Rasmusson & Partners Advokat AB och har tidigare varit verksam på advokatfirman DLA Piper Sweden. Hon har mångårig och omfattande erfarenhet av att arbeta med bolagsjuridik och Corporate Finance för noterade och privata bolag i Sverige och Norge, huvudsakligen inom IT, finans-, och råvarubranschen samt med styrelsearbete i noterade och privata bolag. Ulrika har en magisterexamen i både ekonomi och juridik från Stockholms universitet.

Matilde Urdinola är 34 år och bosatt i Stockholm. Matilde har mångårig erfarenhet som entreprenör med fokus på startups, marknadsföring, försäljning, tillväxt m.m. samt av styrelsearbete bl. a som styrelseledamot och ordförande för YEoS - Sveriges största nätverk för unga entreprenörer - men även som ordförande för social media-byrån Gravel Sweden. Matilde är grundare och VD på Yagya - ett nytänkande e-handelsvarumärke inom ridsporten.

Cecilia Kellner är 44 år och bosatt i Nacka. Cecilia har en lång erfarenhet inom finansbranschen både på investerarsidan men även inom aktieanalys. Idag arbetar Cecilia som kapitalförvaltare på Nordea Liv och Pension och har stor erfarenhet av investeringar inom en mängd olika tillgångsslag såsom aktier, krediter, private equity, venture capital samt fastigheter. De senaste åren har Cecilia varit drivande i att implementera ett hållbarhetsfokus i förvaltningen. Tidigare har Cecilia bland annat arbetat på Carnegie, BNP Paribas samt Strand Kapitalförvaltning. Cecilia har en magisterexamen i ekonomi ifrån Stockholms universitet.

Maxwell Stanford är 35 år och bosatt i Nynäshamn. Maxwell är verksam som senior konsult och utbildningsansvarig inom performance på Knowit, efter att ha sålt sin byrå All Rise Media AB till Knowit 2018. Maxwell har mångårig och omfattande erfarenhet av att jobba med att driva lönsamma affärer online genom att driva trafik på ett kostnadseffektivt sätt, mäta och optimera mot rätt KPI:er och bygga vinnande strategier.

Enligt aktieägarna bakom förslaget, skulle de föreslagna styrelseledamöterna med sina respektive erfarenheter och kompetenser bli värdefulla tillskott till styrelsen och den fortsatta utvecklingen av verksamheten i HUBSO.
 

För mer information, kontakta bolaget på:
Josefine Abrahamsson, VD
Ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.


 

Prenumerera