Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

Som tidigare har kommunicerats har HUBSO Group AB (“Bolaget”) beslutat att tilldela tolv (12) teckningsoptioner av serie TO 1 till Bolagets befintliga aktieägare för varje hundra (100) ägda aktier per avstämningsdagen den 3 mars 2021 som delvis kompensation för tidigare genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med teckningslikvid om 5 MSEK.  Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1 är fastställd till den 25 mars 2021.

Befintliga aktieägare erhöll, för varje hundra (100) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 mars 2021, tolv (12) teckningsoptioner av serie TO 1. Eventuell avrundning skedde nedåt. Teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market och första dag för handel är nu fastställd till den 25 mars 2021.

 

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO 1

Totalt emitterades 20 200 590 teckningsoptioner av serie TO 1, varav 9 294 113 har emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och 10.906.477 till befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 medför rätt att under perioden 17 – 31 augusti 2021 respektive under perioden 14 – 28 februari 2022, teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om en (1) krona per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras ytterligare maximalt cirka 20.2 MSEK, baserat på full teckning. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckning.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group  i korthet:

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar