Förtydligande kring kvartalets resultat

Report this content

Nyhetsbrev/uppdatering

I relation till HUBSO Group AB’s senaste kvartalsrapport vill Bolaget göra ett förtydligande kring det redovisade resultatet. I enlighet med vad som angavs i rapporten påverkades kvartalets resultat negativt bl.a. på grund av de avskrivningskostnader som uppkommit i relation till det senaste förvärvet. Detta rör sig om de löpande goodwillavskrivningar som uppkommer med förvärvet av HUBSO AB om ca. MSEK 4.3 och avskrivningar av Magemail samt aktiverat arbete om ca. MSEK 0.3.

EBITDA-resultatet för koncernens operativa verksamhet hamnar under årets tredje kvartal på ca. MSEK -0.5 och ett justerat EBITDA-resultat före avskrivningar för de första tre kvartalen på MSEK -0,5.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

Hubso Group  i korthet:

Hubso Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar