Halvårsrapport 1 - 2021

Report this content

Dotterbolaget HUBSO visar en Q2 tillväxt om 63% och en tillväxt under första halvåret (H1) om 88%, med lönsamhet. HUBSO fortsätter att expandera sin varumärkesportfölj genom att signera ytterligare en skönhetsprofil under kvartalet.

VD kommentar
Nu har första halvåret passerat och HUBSO fortsätter sin tillväxtresa. Vi kan konstatera att vi fortsätter att växa mer än den generella tillväxten inom e-handel. Efterfrågan är fortsatt stor på våra varumärken och tillväxten är god både under Q2 och första halvåret. Ett tecken på den ökade efterfrågan är t.ex. att Rebecca Stella Beautys produkter nu finns i LYKOs butiker.

Verksamheten har under Q2 tagit nya steg och Josefine Qvist är ett nytt spännande tillskott till HUBSOs varumärkesportfölj, inom skönhets segmentet. Vår nya icke lanserade profil är i full gång med att göra sig redo för en första lansering. Profilen Emelie som kommer att släppa kläder och accessoarer, har sin följarskara i länder utanför Norden. HUBSO har därför rustat för en mer internationell närvaro med möjlighet till lager och distribution utanför Norden för att snabbare och mer effektivt kunna hantera större volymer internationellt. Vi fortsätter även att öka antalet leverantörer för att hela tiden kunna bibehålla möjligheten till snabb och effektiv produktion, snabba leveranser och hög lageromsättningshastighet.

HUBSO fortsätter att dra nytta av den data som vi besitter och möjligheten till snabb kundfeedback i vårt arbete med kommande produktlanseringar. Detta för att bli ännu mer effektiva i kommande lanseringar hos samtliga varumärken.

Nettoomsättningen i dotterbolaget HUBSO uppgick under Q2 2021 till 8 771 (5 383) ksek och under H1 2021 till 16 951 (9 022) ksek, vilket ger en tillväxt med 63% under Q2 och 88% under H1 jämfört med samma perioder 2020. HUBSO redovisar ett EBITDA för Q2 om 356 (-185) ksek och H1 om 646 (-641) ksek, vilket är en klar förbättring mot jämförbara perioden i 2020. Antalet ordrar under Q2 2021 var drygt 15 000 stycken och under H1 ca 28 000 stycken, vilket är en ökning med 41% resp 66% jämfört med motsvarande perioden 2020.

För koncernen genererades en nettoomsättning under årets andra kvartal om ca 9 027 (5 335) ksek med en EBITDA på -376 (-39) ksek. Under första halvåret hade koncernen en nettoomsättning om 17 509 (6 704) ksek med en EBITDA på -342 (22) ksek.
Vi går nu in i vår mest hektiska period nämligen Q3 och Q4 som kommer att innefatta både nya lanseringar och nya varumärken. HUBSO har under andra kvartalet arbetat hårt med att utveckla affären för att kunna växa och ytterligare stärka och effektivisera verksamheten för våra etablerade varumärken. Vi har då jobbat med att skapa bättre processer kring produktionen och skapa en mer kostnadseffektiv returhantering som möjliggör att produkter kan skickas direkt mellan kunder och på så vis även minska vår miljöpåverkan.


Det inkluderar även att vi har utvecklat vår affärsmodell där våra två senaste signeringar ger oss rätten till att bolagisera varumärkena, med ett majoritetsägande. 

Vi ser ett stort intresse från profiler att jobba tillsammans med HUBSO och vi hoppas kunna knyta till oss fler lovade profiler med starka varumärken under hösten.

Jag ser fram emot en händelserik höst för HUBSO koncernen och alla våra samarbetspartners 

Bästa hälsningar,

Josefine Abrahamsson
VD HUBSO Group
OMSÄTTNING
Nettoomsättningen för koncernen under det andra kvartalet 2021 uppgick till SEK 9 027 088 (5 335 320). Räkenskaperna från HUBSO är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15.


FINANSIELL UTVECKLING
Resultatet under det andra kvartalet 2021 uppgick till SEK -5 039 975 (-4 016 384). Under Q2 2021 har resultatet huvudsakligen, SEK 4 664 281, påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.


För fullständig rapport se bifogad pdf. 

För mer information, kontakta bolaget på:
Josefine Abrahamsson
VD, Hubso Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e-handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera