HUBSO flyttar fram årsstämman till 30 maj 2022

Report this content

HUBSO meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 30 maj 2022.

Mer information om årsstämman framgår av kallelsen till årsstämman, som kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 23 maj 2022.

Följ oss gärna på www.instagram.com/hubso_com/ för dagliga uppdateringar.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD och Founder
ir (at) hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelsens ordförande
ir (at) hubsogroup.com
www.hubsogroup.com


HUBSO Group i korthet:
HUBSO är verksamt inom e-handel och är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.

Prenumerera