HUBSO genomför riktad nyemission omfattande 7 miljoner aktier till Dirlanda Invest

Report this content

Styrelsen i HUBSO Group AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 beslutat om en riktad nyemission omfattande 7 miljoner aktier till teckningskursen 90 öre/st till Dirlanda Invest, ett av Linus Englund till 100% ägt bolag. Genom nyemissionen tillförs HUBSO en emissionslikvid om 6,3 miljoner kronor. Emissionskostnaderna uppgår till 0 kronor.

”Vi är väldigt glada att få in Dirlanda Invest och Linus Englund som ägare i bolaget med den entreprenöranda och erfarenhet Linus har med att bygga framgångsrika bolag”, Josefine Abrahamsson, VD för HUBSO.

Jag har följt HUBSO en tid och det känns väldigt spännande att få möjligheten att komma in som ägare i bolaget. HUBSO är unikt positionerade som en inkubator för att hjälpa kreatörer nå nya höjder med nya och befintliga varumärken. Affärsmodellen är nytänkande och det finns stor potential för såväl HUBSO som kreatörerna som bolaget samarbetar med. Josefine Abrahamsson har också gjort ett imponerande jobb med att bygga upp organisationen och nyligen spetsat teamet med några vassa rekryteringar vilket skapar väldigt bra förutsättningar framåt. Jag ser fram emot att vara med på resan och hjälpa bolaget nå sin fulla potential.", säger Linus Englund.

Nyemissionen har genomförts utan företrädesrätt för bolagets aktieägare för att möjliggöra för bolaget att på ett smidigt och mycket kostnadseffektivt förstärka bolagets rörelsekapital. Teckningskursen har baserats på börskursen för bolagets aktier utifrån den volymviktade betalkursen på bolagets aktier under de senaste 3 handelsdagarna före nyemissionen.

Efter nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 11 198 677,10 kr fördelat på 111 986 771
aktier.

Information 
Denna information är sådan information som HUBSO Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 april 2022 kl. 09.30 CET.

Följ oss gärna på www.instagram.com/hubso_com/ för dagliga uppdateringar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Abrahamsson, VD och Founder
ir (at) hubsogroup.com

www.hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelsens ordförande
ir (at) hubsogroup.com

www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO är verksamt inom e-handel och är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.

Prenumerera