• news.cision.com/
  • Hubso Group/
  • HUBSO Group AB ingår avtal om att förvärva utestående minoritetspost, efter nyemission i dotterbolaget HUBSO AB

HUBSO Group AB ingår avtal om att förvärva utestående minoritetspost, efter nyemission i dotterbolaget HUBSO AB

Report this content

I relation till de nyttjade teckningsoptionerna i HUBSO AB har Bolaget ingått avtal om att förvärva utestående minoritetspost i HUBSO AB. Köpeskillingen uppgår till ca. MSEK 4.9 (för ca. 7.8% av kapitalet) och betalas genom nyemitterade aktier i HUBSO Group AB (värderade enligt 40-dagars volymviktat pris om SEK 0.78 per aktie). Säljarna är Josefine Abrahamsson, VD i HUBSO Group AB och Sonny Johansson samt Philip Rasmusson, externa investerare. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 632 041.5 kronor, till 9 720 772.6 kronor, genom nyemission av 6 320 415  st aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Efter genomförd transaktion kommer HUBSO AB vara ett helägt dotterbolag till HUBSO Group AB.

Förvärvet är villkorat av att HUBSO Group ABs aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om förvärv på en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer inom kort gå ut med en kallelse till extra bolagsstämma och sedan presentera fullständiga handlingar och villkor senast två veckor före stämman.
 

För mer information, kontakta bolaget på:
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group  i korthet:

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar