HUBSO:s VD avser ta ny kreativ roll i bolaget

Report this content

HUBSO:s VD och grundare Josefine Abrahamsson har meddelat att hon vill genomföra en förändring av sin roll i bolaget där hon vill fokusera mera på marknad- och affärsutveckling samt relationerna med HUBSO:s kreatörer och ledning. Som en följd av detta avser bolaget att före sommaren 2022 inleda en rekryteringsprocess av en potentiell ny VD med målsättningen att en sådan kan vara på plats före årets slut. Josefine kvarstår i sin roll som bolagets VD till dess att en ny VD rekryterats och en bra transition till denne är genomförd för att därefter kunna övergå i en mer fri och kreativ affärsutvecklande roll i HUBSO för att stödja bolagets internationella expansion.

Josefine kommer att fortsätta arbetet i företagsledningen tillsammans med COO, Sebastian Schardl, och nyrekryteringarna Head of Finance, Linnea Ripe, och CPO, Caroline Hansson. Därutöver har HUBSO rekryterat in Selina Almgren som brand manager. Selina kommer närmast från RevolutionRace där hon arbetat med influencer och partnerships framförallt i DACH-regionen.
 

Bolaget har även informerats om att större ägare avser att föreslå Josefine till ny styrelseledamot i HUBSO på den kommande årsstämman.

Med en förstärkt företagsledning har vi lagt en solid grund för genomförandet av HUBSOs framtida tillväxtstrategi vilket möjliggör för mig att gå in i en mera fri kreativ roll i HUBSO, med fokus på affärsutveckling och relationerna med HUBSOs kreatörer. När nu bolaget går in i nästa fas ser jag behovet av en VD som tillsammans med ledningsgruppen kan fokusera på de operativa frågorna och där jag ges större möjlighet att driva på affärsutvecklingen och den internationella expansionen. Genom mitt utökade ägande i bolaget och en potentiell kommande styrelseplats ser jag även möjligheten att arbeta med de mer övergripande strategiska frågorna”, säger Josefine, VD för bolaget.

Följ oss gärna på www.instagram.com/hubso_com/ för dagliga uppdateringar.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD och Founder
ir (at) hubsogroup.com

www.hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelsens ordförande
ir (at) hubsogroup.com

www.hubsogroup.com

 

HUBSO Group i korthet:
HUBSO är verksamt inom e-handel och är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.

Prenumerera